Μουσαμάδες φορτηγών

O PVC μουσαμάς που χρησιμοποιείται διατίθεται σε πάχος 750gr και 900gr. Είναι της εταιρείας MEHLER (made in Germany)